Wellcome to National Portal
সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
Text size A A A
Color C C C C

সর্ব-শেষ হাল-নাগাদ: ৩১st জানুয়ারি ২০২২

ডব্লিওবিজি মূল উপস্থাপনাগুলোর লিঙ্ক

Day 1-1. Marine Fisheries Sector of BD

https://docs.google.com/presentation/d/1YHN4OgBBo0mZ_yj95w_35Ab7g5GO3jlL/edit?usp=sharing&ouid=112916669200503957309&rtpof=true&sd=true

 

Day 1-2. Marine Fisheries Policies in Korea_KMI_Jieun An_edited

https://drive.google.com/file/d/1ZHwZtiSuSHf_17NVMRuzyMCkqabO39mW/view?usp=sharing

 

Day 1-3. Fisheries Monitoring System_FMC_Seunghyun Kim

https://docs.google.com/presentation/d/1SuKKSyfqBhxQ80s7euBstB-J7baCVWA6/edit?usp=sharing&ouid=112916669200503957309&rtpof=true&sd=true

 

Day 1-4. International Experiences on Fisheries Policies_WB_Stephen Akester

https://docs.google.com/presentation/d/1Czup8t7aMYKqRWye7LFixLB56x0NIn9V/edit?usp=sharing&ouid=112916669200503957309&rtpof=true&sd=true

 

Day 1-5. Food loss and wastes in fisheries_FAO_Nowsad A

https://drive.google.com/file/d/1ijGp1b0lYor2l8WOCgMbFCRn9WjPPqSI/view?usp=sharing

 

Day 2-1. Marine Spatial Planning _KMI_Hye Young Lee

https://drive.google.com/file/d/10WNPKqFLqx6bVHQb-sA6Td_sW2DKHwhY/view?usp=sharing

 

Day 2-2. Marine Meteorology Service_KMA_Seunghyup You

https://drive.google.com/file/d/1sPxvVzD4eeshYoyC-AvfLTu9fOMG4AKD/view?usp=sharing

 

Day 2-3. Aquaculture Technologies_NIFS_Sinkwon Kim

https://drive.google.com/file/d/1c9_ciQ0AY0CJ66taWVMo1FeuAbROdJo_/view?usp=sharing

 

Day 2-4. Fisheries Resources management_NIFS_Heewon Park & Eunjung Kim

https://drive.google.com/file/d/1op_KPxJsawCYX16IYfG2DYUJABnIKw8i/view?usp=sharing

 

Day 3-1. Policies and governance for Fishery Product Processing_Pukyong_Jiung Kim(ENG)

https://drive.google.com/file/d/10cdf_qrajF_VWB7z9Sj5W6QkQnMhbGXX/view?usp=sharing

 

Day 3-2. Fishery Processing Center_Hallim Suhyup_Sijun Kim

https://drive.google.com/file/d/1pS_-obwfhFUcjpd_Oxth5TtwEalNdvth/view?usp=sharing

 

Day 3-3. Fishery Product Safety Management_NFQS_Changho Lee_Final(ENG)

https://drive.google.com/file/d/198OHrWi5PrpebG3cntbsSdNdWODhzZ6F/view?usp=sharing

 

Day 3-4. Boosting Fishing Villages_FIPA_Joshep Jo & Jaheung Koo

https://drive.google.com/file/d/1uNsT8CN_xo5rM2zvCsACH2B7pPMWc1BY/view?usp=sharing